VIKTIGT: Från och med 22.5. kan du inte längre logga in i webbiblioteket. Bibliotekssystemet byts. Ta tillvara dina favoritlistor. Du kan logga in i vårt nya webbibliotek från och med 7.6.2023 på adressen bibliotek.vasa.fi

Sökning

Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet

Hy logo

Helsingfors universitet, juridiska fakultetens samling

Helsingfors universitets juridiska fakultet, enheten i Vasa har en samling i Vasa stadsbibliotek. Samlingen består till största delen av kurslitteratur. Juridiska fakultetens samling är öppen för alla kunder och kan lånas med Vasa stadsbiblioteks lånekort.

Kursböckerna har två veckors lånetid och finns i flera exemplar. En del av kursböckerna är kortlånsexemplar, vars lånetid är 1 dygn. Övriga böcker har normal, 28 dagars lånetid. Vid reservering av kursböcker är hämttiden kortare än vad som är normalt vid stadsbiblioteket: 4 dagar.