Sökning

Biblioteket för barn och unga

På alla bibliotek finns det avdelningar och material speciellt för barn och unga. På biblioteket kan du låna och återlämna material, delta i evenemang, läsa, spela spel eller leka.

Biblioteket lånar ut böcker, filmer, konsolspel, brädspel, serier, tidningar, musik och noter.

Om du har ett bibliotekskort, får du låna böcker och annat material på biblioteket. Du får ett bibliotekskort vid Infodisken på första våningen i huvudbiblioteket, på alla våra filialbibliotek eller i bokbussen Rölli. Din vårdnadshavare måste vara med om du är under 15 år.

Läsgrodan Lulu är maskot för Vasa stadsbiblioteks barnbiblioteksarbete. Lulu är formgiven av illustratör Terese Bast.

Följ Lulugram bibliotekets barn- och ungdomstjänsters egna Instagram-konto. På Lulugram får du höra vad som händer på biblioteket, se vad personalen sysslar med och ta del av boktips. Lulu-grodan, som är känd från bibliotekets arbete med barn och unga, syns i kontots namn.

#barn #unga #some #instagram #barn och ungas bibliotek #lulu #lulugram

Lukusammakko Lulu

Den nationella samlingen för barn- och ungdomslitteratur

illustration barn- och ungdomssamlingen

En nationell samling för barn- och ungdomslitteratur finns nu i Ellibs-tjänsten. Här hittar du mycket att läsa och lyssna! löydät paljon luettavaa ja kuunneltavaa!

Lästips för barn

Lästips för unga

Evenemang för barn och unga

För småbarnspedagogiken

Biblioteket betjänar grupper från småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen enligt följande:

 • Grupper kan beställa bokpaket, som kan hämtas från biblioteket eller bokbussen enligt önskemål.
 • Bibliotekspedagogerna betjänar både vid skolorna och biblioteket. Även bokprat via Teams eller Zoom är möjliga.
 • Bibliotekspedagogerna bokpratar, d.v.s. berättar för gruppen om valda böcker. Bokprat inspirerar till läsning, bekantar med bibliotekets material och förevisar nyheter. Bokprataren berättar något om bokens personer och handling men utan att avslöja för mycket om boken.
 • Grupper kan göra lånebesök till biblioteket även utanför öppettiderna. Obs! Kom ihåg att boka in besöket på förhand så vi undviker att flera grupper kommer samtidigt.

Biblioteksbesök och sagostunder

Grupper från småbarnspedagogiken är alltid välkomna till biblioteket. Det lönar sig att boka en tid för besöket på förhand om du vill ha handledning under besöket eller besöka biblioteket utanför normal öppettid. I mån av möjlighet kan biblioteksbesöket också omfatta en sagostund.

Småbarnspedagoger kan reservera en tid för regelbundna besök för sina grupper i huvudbiblioteket eller något av närbiblioteken, en gång i veckan eller mera sällan. Grupperna inom småbarnspedagogiken kan även få egna lånekort som är i kraft ett år i taget.

I biblioteket ordnas många olika evenemang och ledda tillställningar. Till dessa är också grupper från småbarnspedagogiken välkomna. Vi informerar om evenemangen på bibliotekets webbsidor. I mån av möjlighet meddelar vi också om dessa direkt till daghemmen och familjedagvårdarna.

Om du vill komma till biblioteket med din barngrupp, ta kontakt med huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning  tfn 06 325 3545  eller ditt eget närbibliotek.

 

Bibliotekshandledning för förskolan

Biblioteket erbjuder bibliotekshandledning för alla förskolebarn. Via berättelser blir barnet bekant med biblioteket och dess tjänster. Stora bilder stöder berättelsen som är skriven av författaren Heidi Jylhä i samarbete med bibliotekets pedagogiska personal och illustrerad av bildkonstnären Terese Bast. Handledningen för förskolebarn kan ordnas vid stadsbibliotekets alla enheter, eller så kan bibliotekets personal besöka er förskola.

För förskolornas bibliotekshandledning ansvarar huvudsakligen bibliotekspedagogerna.

Då du vill boka tid för bibliotekshandledning åt din förskolegrupp, kan du ta kontakt med bibliotekspedagogerna eller huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning  tfn 06 325 3545  eller ditt eget närbibliotek.

Svenskspråkiga grupper: bibliotekspedagog Anna-Maija Koskimies: anna-maija.koskimies@vaasa.fi eller 040 6476 995.

Finskspråkiga grupper: bibliotekspedagog Leena Seppänen: leena.seppanen@vaasa.fi eller 040 6279 733.

Läspass

Följ med på ett roligt läsäventyr!

Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster lanserar läspass för barn under skolåldern.

Läspassen kan användas av barnfamiljer och på småbarnspedagogikens kulturstig. Läspasset görs tillsammans med en vuxen eller annan läskunnig person. Ni läser och undersöker böckerna tillsammans, ser på bilderna, gör uppgifterna och diskuterar tankar och känslor som böckerna väcker.

Det finns tre läspass som är anpassade för barn i olika åldrar. Läspasset kan skrivas ut via länkarna nedan:

Alla läspassen innehåller sex inspirerande och medryckande uppgifter. I läspasset finns förslag på böcker, men det går även att helt fritt välja böcker. Biblioteket hjälper gärna till med bokvalen. Uppgifterna hör inte ihop med en enskild bok.

Läspass kan även hämtas från någon av bibliotekets enheter från och med 8.9.2021.

När alla uppgifterna i läspasset är gjorda kan ni från biblioteket hämta en Lulu-dekal som pris och klistra den på läspasset.

För skolorna

Biblioteket betjänar grupper från småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen enligt följande:

 • Grupper kan beställa bokpaket, som kan hämtas från biblioteket eller bokbussen enligt önskemål.
 • Bibliotekspedagogerna betjänar både vid skolorna och biblioteket. Även bokprat via Teams eller Zoom är möjliga.
 • Bibliotekspedagogerna bokpratar, d.v.s. berättar för gruppen om valda böcker. Bokprat inspirerar till läsning, bekantar med bibliotekets material och förevisar nyheter. Bokprataren berättar något om bokens personer och handling men utan att avslöja för mycket om boken.
 • Grupper kan göra lånebesök till biblioteket även utanför öppettiderna. Obs! Kom ihåg att boka in besöket på förhand så vi undviker att flera grupper kommer samtidigt.

Biblioteksbesök

Skolklasser är alltid välkomna till biblioteket. Om gruppen önskar handledning av bibliotekspersonalen under biblioteksbesöket lönar det sig att reservera det i god tid före besöket, minst 1-2 veckor på förhand. Grupper tas också gärna emot på morgonen innan biblioteket öppnar.

Bibliotekspedagoger håller bokprat, d.v.s. berättar för gruppen om böcker de valt ut. Bokprat uppmuntrar till läsning, lyfter fram innehållet i bibliotekets samlingar och presenterar nyheter. Bokprataren berättar om bokens personer, intrigen eller händelseförloppet. Bokprataren avslöjar aldrig hur boken slutar, det får läsaren själv ta reda på.

Bokprat kan hållas i biblioteket, i skolan eller i någon annan lämplig lokal. Kom ihåg att boka tid för bokprat i god tid, minst två veckor före önskad tidpunkt!

Det lönar sig att ta kontakt på förhand också då man kommer på lånebesök, om man t ex vill låga faktaböcker om något speciellt ämne eller fantasyböcker som passar den egna gruppen. På detta sätt kan personalen samla ihop material före besöket, och vid behov beställa in det från bibliotekets övriga enheter.

Skolklasser kan få egna lånekort som är i kraft ett år i taget. Klassen kan även reservera en tid för regelbundna besök i biblioteket, en gång i veckan eller mera sällan. Biblioteket kan också användas som lärmiljö.

 

Biblioteksstigen

Som grund för samarbetet mellan biblioteket och skolorna ligger biblioteksstigen, som är en del av Vasa stads kulturläroplan (OBS! på svenska en del av den lokala läroplanen). Biblioteksstigens innehåll (länk) är i fokus för de tjänster som erbjuds för skolorna. Till biblioteksstigen hör följande delmoment:

Årskurs 1 : Bibliotekshandledning

 • Vad händer på bibban? Hur får man ett bibbakort? Hur fungerar låneautomaten? Vi går igenom baskunskaperna i att vara kund på biblioteket och högläser en saga.
 • Paketet är anpassat till skolans geografiska läge så att t.ex. skolor som har långt till någon av stadsbibliotekets enheter besöks av bokbussen och eleverna får bekanta sig med den.

Årskurs 3 : Bokprat

Årskurs 5 :Undervisning i informationssökning

 • Undervisning i informationssökning ordnas i huvudsak i skolan. I undervisningen ingår sökuppgifter som eleverna kan göra antingen på telefon, pekplatta eller på dator.

Årskurs 7: Amazing Library Race

 • Bekanta dig med huvudbiblioteket och de övriga aktörerna i huset.

Årskurs 8 : Bokprat

 

Ta kontakt!

Då du vill komma med din klass till biblioteket, ta kontakt med huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning tfn 06 325 3545 eller ditt eget filialbibliotek. 

Om du vill komma överens om biblioteksstigens tjänster eller önskar att en bokpratare besöker din skola, ta kontakt med någon av bibliotekspedagoger.

Svenskspråkiga grupper inom småbarnspedagogiken, handledning för förskolegrupper och årskurs 1-2: bibliotekspedagog Anna-Maija Koskimies: anna-maija.koskimies@vaasa.fi eller 040 647 6995

Svenskspråkig handledning och bokprat för årskurs 3-9 och andra stadiet: bibliotekspedagog Tanja Fagerholm: tanja.fagerholm@vaasa.fi eller 040 352 3543

Finskspråkig handledning och bokprat för förskolegrupper och årskurserna 1-2, informationssökning för årskurs 5: bibliotekspedagog Leena Seppänen: leena.seppanen@vaasa.fi eller 040 627 9733

Finskspråkigt bokprat för årskurserna 3-9, andra stadiet och grupphandledning i huvudbiblioteket: bibliotekspedagog Terhi Piikkilä: terhi.piikkila@vaasa.fi eller 040  567 3588

Skolbiblioteken

Skolbiblioteken i Vasa upprätthålls som ett samarbete mellan Vasa stadsbibliotek och skolorna. Samlingarna i skolbiblioteken är tillgängliga endast för skolorna. Skolornas webbibliotek används för informationssökning, man kan inte förnya sina lån eller reservera material i det.

Borgaregatans skola

Gerby skola

Haga skola

Hietalahden koulu

Isolahden koulu

Keskuskoulu

Länsimetsän koulu

Merenkurkun koulu

Nummen koulu

Onkilahden yhtenäiskoulu 1-6

Onkilahden yhtenäiskoulu 7-10

Vasa övningsskola grundskolan 

Vasa övningsskola gymnasiet 

Vikinga skola

Praoplats vid biblioteket

Vasa stadsbibliotek tar emot praoelever som vill bekanta sig med biblioteksarbetet.

Huvudbiblioteket

Huvudbiblioteket tar emot i huvudsak en elev/praoperiod.

Vi strävar efter att praoeleven  får bekanta sig med huvudbibliotekets mångsidiga arbete på bibliotekets olika avdelningar. Vanliga arbetsuppgifter är att organisera och sätta böcker i hyllorna, stämpla avskrivna böcker samt ställa fram småskaliga materialutställningar. 

Om du vill ha en praoplats vid huvudbiblioteket så kontakta servicechef Anna Pakka via mail anna.pakka@vaasa.fi

Närbibliotek

Följande närbibliotek tar emot praoelever, i huvudsak en elev/praoperiod. Om du vill ha en praoplats på något av närbiblioteken så ta kontakt via mail eller ring:

Brändö bibliotek: kirjasto.palosaari@vaasa.fi eller 06-325 3571

Variska bibliotek: kirjasto.variska@vaasa.fi eller 06-325 3575

Lillkyro meröppna bibliotek: kirjasto.vahakyro@vaasa.fi eller 06-325 8475

Huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning

Huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning finns på första våningen.

Du känner igen barnavdelningen på de gula hyllorna.

 • På barnavdelningen finns bilderböcker (svenska, finska, engelska), sagor, barnböcker, börja läsa -böcker och dikter.
 • I föräldrahyllan finns böcker om svåra ämnen. Vi rekommenderar att en vuxen person läser dessa tillsammans med barnet.
 • I barnavdelningens musikhörna finns cd-skivor, sångböcker och noter för barn. Där finns också filmer, ljudböcker och paket som består av bok och cd-skiva.
 • Alla faktaböcker finns på ungdomsavdelningen. Många faktaböcker passar också utmärkt för barn.

 

Sagorummet Illusia

Huvudbibliotekets sagostunder hålls i sagorummet och vi tar emot grupper från småbarnspedagogiken och skolor där. Övriga tider får sagorummet fritt användas av våra yngsta kunder med föräldrar.

Den mjuka mattan som finns i rummet passar för de allra minsta biblioteksbesökarna. I sagorummet kan du läsa, leka, spela brädspel och lägga pussel.

 • Läs, lek, slappa!
 • Lämna skorna i skoställningen och utekläderna på krokarna utanför sagorummet.
 • Lämna barnvagnen utanför sagorummet.
 • Stapla inte sittdynorna ovanpå varandra och klättra inte på dem.
 • Hoppa inte ner från sittdynorna, soffan eller fönsterbrädan.
 • Kasta inte leksaker eller sittdynor.
 • Ät eller drick inte i sagorummet.
 • Ställ pusslen, leksakerna och sittdynorna tillbaka på sina platser när du lämnar sagorummet.
 • Visa hänsyn till de andra barnen och vuxna som är i sagorummet eller på barnavdelningen.
 • Förälder – barnet är på ditt ansvar i sagorummet. Lämna inte barnet utan uppsikt i sagorummet.

Spelrummet Pessi

Regler:

 • I spelrummet kan du använda följande spelkonsoler: PlayStation 4 och Xbox 360.
 • Du får spelet och spelkontrollerna från informationsdisken på barn- och ungdomsavdelningen. Lämna ditt bibliotekskort åt personalen medan du spelar. Personalen öppnar spelskåpet åt dig.
 • Du kan ta med dig ett spel åt gången.
 • Speltiden är 1 timme / spelare eller grupp under en dag.
 • Högst 4 personer får vistas samtidigt i spelrummet.
 • Visa hänsyn till andra och uppför dig sakligt.
 • I spelrummet får man inte äta eller dricka något.
 • Du ansvarar för spelet och apparaterna i spelrummet medan du spelar.
 • Om du inte följer dessa regler, blir det en paus i spelandet.
 • När du har spelat klart, återlämna spelet och spelkontrollerna till informationsdisken. Du får tillbaka ditt bibliotekskort.
 • Spela och ha roligt, men ha inte för mycket ljud.

Välkommen till spelrummet!

ungdomsavdelningen är hyllorna röda.

 • På ungdomsavdelningen finns ungdomsböckerna, serierna, vitsböckerna och barn- och ungdomsböcker på främmande språk (andra språk än svenska, finska och engelska).
 • De lättlästa böckerna, spökböckerna, idrottsböckerna (romaner om idrott) och hästböckerna har egna hyllor på ungdomsavdelningen. I hyllan med hästböcker finns också faktaböckerna om hästar och ridning.
 • Alla faktaböcker finns på ungdomsavdelningen.
 • I den vita hyllan finns filmer för ungdomar och unga vuxna, ljudböcker för ungdomar och konsolspelen.
 • På ungdomsavdelningen finns det två kunddatorer och en dator för sökning i webbiblioteket.

Runt trapporna finns romaner för unga vuxna på svenska och finska, fantasy, sci-fi och mangaserier.

Färgmarkeringar

Vi har placerat en del av litteraturen enligt genre. På bokens rygg finns en färgmarkering som berättar till vilken genre boken hör. En del av de färgmarkerade böckerna finns i helt egna hyllor och en del finns bland den övriga litteraturen.

Färgmarkeringar som används i biblioteket

Barn- och ungdomsböcker

Börja läsa Börja läsa Fantasy Fantasy Hästböcker Hästböcker Idrott Idrottsböcker Lättläst Lättläst Noveller Noveller

Queer Queer Scifi Scifi Spökhistorier Spökhistorier Thrillers Thrillers Vitsar Vitsar

Säsongsböcker

Höst Höst Julen Julen Påsk Påsk Sommar Sommar Vinter Vinter Vår Vår

Bilderböcker

Familj och vardag Familj och vardag Fordon och trafik Fordon och trafik Föräldrahylla Föräldrahylla Hälsa Hälsa Höst Höst Julen Julen
Lättläst Lättläst Queer Queer Skola Skola Sommar Sommar Etsiskely Titta och hitta! Vinter Vinter
Vår Vår

Välkommen till biblioteket!