Sökning

Laitteita ja elämyksiä

Låna säsongskort

Utlåningen av säsongskort är på paus tillsvidare.

Allmänna regler

 • Du kan låna säsongskorten i huvudbiblioteket och de skall också returneras tillhuvudbiblioteket.
 • Lånetiden för säsongskorten är 1 vecka, de kan inte reserveras eller förnyas.
 • I webbiblioteket kan du söka vilka säsongskort vi har, genom att skriva ordet ”säsongskort” i sökrutan.
 • Du kan ha bara ett säsongskort lånat åt gången.
 • Bildkort på de säsongskort som är tillgängliga finns i huvudbibliotekets aula. Byt ut bildkortet till det egentliga säsongskortet i huvudbibliotekets Info.
 • Då du returnerar ett säsongskort, kan du inte genast låna det på nytt.
 • Förseningsavgiften för säsongskorten är 0,35 e/dag. En förseningspåminnelse skickas ut genast efter förfallodagen.
 • Ifall säsongskortets lånetid överskrids med tre dagar så makuleras det och du måste betala kortets ersättningspris.

Vasa stadsorkester

Utlåning av säsongskort är på paus tillsvidare

 • Stadsorkesterns GRANDE-säsongskort (2 st.) kan lånas på biblioteket i Vasa. Genom att visa säsongskortet får du tillträde till alla konserter våren 2021.
 • Säsongskorten har ingen egen plats i konsertsalen, utan platserna fylls i den ordning deltagarna anländer.
 • Säsongskortet finns i en korthållare med Vasa-halsband. 
 • Ersättningspris för kortet är 200 €/kort.  

Vaasan kaupunginteatteri

Utlåning av säsongskort är på paus tillsvidare.

 • Till utlåning finns 2 stycken säsongskort. Säsongskortet berättigar till 1 biljett / lånegångtill en föreställning av teaterns egna produktioner, ifall föreställningen inte är slutsåld. Säsongskortet gäller inte premiärer, gästspel eller konserter.
 • Föreställningen bör vara inom säsongkortets lånetid.
 • Biljetterna bör löses ut genom att visa säsongskortet i teaters biljettkassa, Stora långgatan 53. Man kommer inte in i salongen med säsongskortet.
 • Om kunden redan har löst ut gratisbiljetten/ -biljetterna och sedan vill byta dem till en annan dag inom samma vecka, måste kunden betala 10 € i bytesavgift.

Säsongskortet finns i en korthållare med Vasa-halsband. Ersättningspris för kortet, om det försvinner, är 200 €/kort.