Sökning

Utrustning och upplevelser

Låna säsongskort

Vasa Sport

Vaasan Sport
 • Till utlåning finns 2 stycken säsongskort som berättigar till sittplats. Genom att visa säsongskortet kommer du in på hemmamatcherna under ligans grundserie, som håller på fram till mars 2023.
 • Säsongskortet finns i en korthållare med ett Liiga-nyckelband. Ersättningspris för kortet är 380 €/kort.

Vaasan Kiisto

KIISTO – damvolleyboll

 • Fyra säsongskort finns till utlåning. Två kort finns i huvudbiblioteket och två i Variska bibliotek.
 • Genom att visa säsongskortet kommer 1 person in till hemmamatcherna i grundserien under säsongen 2022-2023. Matcherna spelas i Variska gymnastiksal.
 • Säsongskortet finns i en korthållare med band. Ersättningspris för kortet är 55 €/kort.

Allmänna regler

 • De flesta säsongskorten kan lånas bara i huvudbiblioteket. Returnera säsongskortet till det bibliotek, där du lånat det.
 • Lånetiden för säsongskorten är 1 vecka, de kan inte reserveras eller förnyas.
 • I webbiblioteket kan du söka vilka säsongskort vi har, genom att skriva ordet ”säsongskort” i sökrutan.
 • Du kan ha bara ett säsongskort lånat åt gången.
 • I huvudbibliotekets aula finns bildkort på de säsongskort som är tillgängliga. Byt ut bildkortet till det riktiga säsongskortet i huvudbibliotekets Info. Fråga efter Variskas säsongskort av personalen.
 • Då du returnerar ett säsongskort, kan du inte låna det igen under samma dag.
 • Förseningsavgiften för säsongskorten är 0,20 e/dag. En förseningspåminnelse skickas ut genast efter förfallodagen.
 • Ifall säsongskortets lånetid överskrids med tre dagar så makuleras det och du måste betala kortets ersättningspris.

Idrottsredskap

Kettlebell

Du kan låna hem idrottsredskap från huvudbiblioteket, Brändös, Lillkyros och Variskas bibliotek och från träffpunkt Huudi.

Idrottsredskap som utlånas hittar man i nätbiblioteket med sökordet ”idrottsredskap”.

Lånetiden för idrottsredskap är två veckor.

Från biblioteket kan du låna följande motionsredskap:

 • badmintonset
 • balansdyna
 • balansmatta
 • basketboll
 • foam roller
 • fotboll
 • frisbee
 • gångstavar
 • handgrepp
 • hockeyskridskor
 • kettlebell
 • långfärdsskridskor
 • mölkky
 • OgoDisk handtrampolinspel
 • petanque
 • rockring
 • rullskridor
 • skyddssätt (armbågs-, handleds- och knäskydd)
 • snöskor
 • stegmätare
 • träningsband
 • vadpall
 • volleyboll
 • vrist-/handledsvikt
 • gymnastikkassen

Gymnastikkassen innehåller:

 • olika långa hopprep
 • instruktionshäfte för hopprepslekar (på finska)
 • QR-koder för t.ex. QR-kodsorientering
 • bildkort för lätta parakrobatiövningar
 • instruktionshäfte för familjemotion (på finska)
 • gymnastikpass för skolorna (på finska)

Lånevillkoren för idrottsredskap:

Idrottsredskap kan lånas från huvudbiblioteket, filialer och från Lillkyro meröppna bibliotek när personalen är på plats. Utlåningen av idrottsredskap görs i samarbete med Vasa stads idrottsservice.

UTLÅNING

För utlåningen behövs ett giltigt bibliotekskort. Lånetiden för idrottsredskap är två veckor. Lånetiden utgår på förfallodagen då biblioteket stängs. Utlåningen är avgiftsfri och redskapslånen kan förnyas och reserveras.

Idrottsredskapslånen kan inte returneras i återlämningsluckan. I Lillkyros och Sundoms meröppna bibliotek samt i träffpunkt Huudi kan redskapen returneras endast då personalen är på plats.

FÖRSENINGSAVGIFT

Efter förfallodagen uppbärs för ett redskap som har returnerats eller som ska förnyas en förseningsavgift samt ersättning för en eventuell återlämningsuppmaning och indrivningsåtgärder. Förseningsavgift uppbärs även i fall om förnyandet av lånen inte har lyckats på grund av avbrott i internetförbindelsen eller annat tekniskt fel. De gällande förseningsavgifterna fastställs av kultur- och idrottsnämnden.

Låntagaren ska ersätta ett förstört eller försvunnet idrottsredskap enligt gällande ersättningspriser.

ANVÄNDNING AV IDROTTSREDSKAP

Biblioteksanvändaren är skyldig att hantera idrottsredskapen omsorgsfullt så att de inte skadas. Biblioteket svarar inte för eventuella skador som de lånade redskapen kan föranleda kunden. Idrottsredskapen ska vid behov returneras rengjorda till biblioteket. Kunderna ansvarar själva för vässning av skridskorna.

Cyklar

Cyklar

Du kan låna en cykel med tillhörande hjälm i huvudbiblioteket samt Lillkyro meröppna bibliotek. Cyklarna lånas ut från början av maj till slutet av september.

I huvudbiblioteket hittar du cyklarna i aulan utanför Draama-salen och de lånas med bibliotekskortet vid huvudbibliotekets Infodisk. Då lånetiden går ut returneras cykeln till samma ställe utanför Draama-salen och nyckeln förs till Infodisken. Cykeln i Lillkyro bibliotek lånas och returneras under den tid personal är på plats i biblioteket.

Cykelns lånetid är max 1 vecka.

 • I huvudbiblioteket finns tre cyklar som lämpar sig för stadstrafik till utlåning, i Lillkyro bibliotek finns en cykel till utlåning.
 • 3 växlar.
 • Hjälm.
 • Cyklarna kan reserveras. Observera att du väljer antingen hudbibliotekets eller Lillkyros cykel då du gör en reservation. Huvudbibliotekets cykel hämtas i huvudbiblioteket och Lillkyros cykel hämtas i Lillkyro meröppna bibliotek. Cyklarna fraktas inte mellan biblioteksenheterna.
 • Ett cykellån kan förnyas tre gånger.

Allmänt

Den som lånar en cykel måste ha fyllt 15 år och godkänna användningsvillkoren för Venny-cyklarna.

Om en person under 15 år vill låna en cykel, måste vårdnadshavaren vara med. Cykeln lånas med vårdnadshavarens bibliotekskort.

Lån sker med bibliotekskortet, lånetiden är max 1 vecka. I huvudbiblioteket lånas cyklarna vid Infondisken och i Lillkyro meröppna bibliotek av personalen, under den tid personalen är på plats. Till varje cykel hör en cykelhjälm.

Ansvar för cykeln

Låntagaren ansvarar för eventuella personskador på sig själv eller annan person.

Låntagaren ansvarar även för eventuella andra skador.

Låntagaren är skyldig att ersätta skador som uppkommit på cykeln under lånetiden samt även ersätta bortkomna cykeldelar. Skador som uppkommit under normal användning behöver inte ersättas, så som punktering.

Låntagaren bör kolla, att cykeln är i funktionsdugligt skick innan den tas i bruk. Låntagaren sköter också själv om att däcken pumpas (cykelpump finns i biblioteken) samt justerar sadelns höjd själv.

Venny-cykeln och hjälmen är på låntagarens ansvar tills de returnerats på ett tillbörligt sätt.

Låntagaren är även ansvarig för cykelnyckeln, och denna får inte överlåtas till en annan person. Cykeln får inte lämnas olåst. Observera var du förvarar cykeln nattetid, skilt om du lånar den i en vecka.

Låntagaren måste godkänna användningsvillkoren på alla punkter. Genom att låna cykeln, bekräftar låntagaren att hen har läst, förstått och godkänt alla användningsvillkor. Om det i användningsvillkoren finns oklarheter eller det uppstår frågor, fås tilläggsinformation i Vasa huvudbiblioteks Infodisk, telefon 06-3253533.

Förseningsavgiften för cyklar är 10,00 €/dygn och maximalt 70,00 €. Påminnelse- och ersättningsavgifter uppstår på samma sätt som för annat biblioteksmaterial. Låntagarens självrisk i fall av skada är priset på skadan, som för cykelns del är max 600 €. Det maximala beloppet avser att cykeln skadats, så att den inte går att reparera. Samma belopp gäller om cykeln blir stulen, försvinner eller inte returneras.

Mobil Scen - lastcykel

Du kan låna Lila lastcykeln med tillhörande ljudsystem i huvudbiblioteket. Cykeln lånas ut från början av maj till slutet av oktober.

Lastcykeln hittar du i aulan utanför Drama-salen och den lånas med bibliotekskortet vid huvudbibliotekets Infodisk. Då lånetiden går ut returneras cykeln till samma ställe utanför Draama-salen och nyckeln förs till Infodisken.

Cykelns lånetid är max 3 dagar. Användningsregler för mobil scen (PDF, 0.6 mb)

Mobila scenen är införskaffad i samarbete med VAMK och Österbottens förbund.

 • I huvudbiblioteket finns det en lastcykelhelhet, Mobil scen Lila, som omfattar en Babboe Transporter 3 speed lastcykel samt ett ljudsystem med tillbehör: LD Systems Road Jack 10, Shure SM58S mikrofon, XLR kabel, instrumentkabel samt en 3,5mm AUX kabel.
 • 3 växlar.
 • Hjälm.
 • Lastcykeln kan reserveras. Cykeln med innehåll hämtas vid Huvudbiblioteket och den fraktas inte mellan biblioteksenheterna.
 • Ett lastcykellån kan förnyas en gång.

Föremål

Föremål

Lånetiden för föremålen är två veckor och de kan reserveras – som avhämtningsplats kan man välja vilket som helst av närbiblioteken eller bokbussen.

Återlämnas till personalen – inte i återlämningsluckan eller återlämningsautomaten.

Kundens ansvar:

 • Du ansvarar för det föremål som du har lånat.
 • Du är skyldig att hantera föremålen så att de inte skadas. Du är ersättningsskyldig, om föremålet går sönder på grund av vårdslöshet eller felanvändning.
 • Biblioteket ansvarar inte för skada som föremålen förorsakar kunden.
 • Föremålen ska återlämnas till biblioteket vid behov rengjorda.
 • Bibliotekets personal ger inte instruktioner för användande av verktygen – läs bruksanvisningen innan verktygen används.

En del av de föremål som lånas ut finns framlagda i huvudbibliotekets entréhall. Om föremålet inte finns på sin plats, så är det utlånat. Föremålen är:

 • Decibelmätare. Extech 407730. Mätningsintervall 40-130 dB. I tygkasse + textbilaga.
 • Häftpistol : Rapid R23. Klammerborttagare : Rapid R3. Häftpistol i stål för omklädning av möbler, fastsättning av tunnare material och dylikt. Laddkapacitet 156 klamrar. Klammer 13/4, 6 och 8 mm. Klammerborttagare för borttagning av alla typer av klammer. Kunden skaffar klamrar själv.
 • Två elenergimätare : Axxel. Spänning 230 V, 16 A, max belastning 3680 W 16 A, mätnoggrannhet ± 2%, sladden till displayen 1,5 m lång. I tygkasse + textbilaga. Donation av Vasa elektriska.
 • Två energimätare : Axxel. Spänning 230 V AC 50 Hz, max belastning 3680 W 16 A, mätnoggrannhet ± 1%, LCD-skärm 2,0". I tygkasse + textbilaga. Donation av Vasa elektriska.
 • Två notställ. Hopfällbart notställ Quiklok MS-330NB. I tygkasse.
 • Två skräptänger. Fiskars Solid. I tygkasse. Donation av Vasa stads grönområdesenhet.
 • Två verktygssatser, 39 delar. Innehåller: 8 insexnycklar, måttband (3 m), skiftnyckel (6"), 4 elektronikmejslar, radiotång, sidavbitare, hammare, universalkniv, bitsskruvmejsel (20 bits).
 • Ukulele. En sopranukulele av märket Gecko i en förvaringspåse. Om en sträng gått av, säg till personalen om detta i samband med att du returnerar ukulelen. Strängen byts till en ny i biblioteket.
 • Vattenpass. Ironside 102277.

Av en del av föremålen finns en bild framlagd. Byt ut bilden av föremålet i Infon till det riktiga föremålet. Om bilden inte finns på sin plats är föremålet utlånat. Sådana föremål är:

 • Batteriladdare : CTEK MXS 3.8, 12V/3,8A. Batteriladdare för alla typer av 12 V bly-syrabatterier från 1,2 till 80 Ah. Ansluts till batteriet med batteriklämmor eller ringkabelskor (ingår).
 • Fuktmätare. Prof. Kontaktlös digital fuktmätare. I tygkasse + bruksanvisning.
 • IR-termometer. Tarmo. Mätintervall -50 - + 300 C. I tygkasse + 2 textbilagor.
 • Multidetektor. Bosch GMS 120. I tygkasse + 5 textbilagor.
 • Slagborrmaskin. Makita HP1641FJ, 680 W slagborrmaskin med borr- och slagborrsegenskaper. Kapacitet 30 mm (trä), 16 mm (betong), 13 mm (metall). I portföljen finns även sidohandtag och borrdjupsansats. Obs! I förpackningen finns inga borrbett med. Kunden skaffar själv borrbetten vid lån av borrmaskinen. I en portfölj + två textbilagor.
 • Termogivare. Bosch PTD 1. I tygkasse + 3 textbilagor.
 • Två blodtrycksmätare. Omron M2. I tygpåse + 5 textbilagor.
 • Två robotar. Scribbler S3 programmerbar robot. Donation av Vaasan ammattikorkeakoulu. Den gröna roboten är smidig i sina rörelser, den navigerar, väjer för hinder, ritar med en penna och spelar även melodier alltefter kommandon. Roboten styrs med det visuella programmet BlocklyProp. Bruksanvisningarna för programmet är enkelt tillgängliga via en QR-kod. Scribbler 3 får sina kommandon via sensorer, med hjälp av vilka den kan göra nästan vad som helst som du vill att den gör. Du behöver inte vara insatt i programmering för att kunna använda roboten, för bruksanvisningarna finns på en engelskspråkig webbplats, som du utöver via QR-koden också hittar på adressen som anges på roboten. Roboten laddas med en USB-kabel, så den som lånar roboten behöver inte ha några specialapparater för att kunna använda den.