Sökning

Fjärrlån och regionlån

Fjärrlån

Du kan beställa som fjärrlån material som inte finns i Vasa stadsbiblioteks eller i vetenskapsbiblioteket Tritonias samlingar.

Beställningsblanketten för fjärrlån finns på den här sidan: Beställ fjärrlån och regionlån. Du kan också göra beställningen vid bibliotekets alla verksamhetsenheter.

Fjärrlånsavgiften är 2 euro. Det bibliotek som skickar materialet kan även uppbära en egen avgift för fjärrlånet, som du ska godkänna på beställningsblanketten.

Vid fjärrlån följs alltid långivarbibliotekets lånetider och övriga lånevillkor.

Då fjärrlånet har inkommit får du ett meddelande om detta på samma sätt som du får ankomstmeddelanden från det egna biblioteket.

Fjärrlånen förnyas vid webbibliotekslånen, men den nya förfallodagen syns inte genast.

Biblioteket tar kontakt med långivarbiblioteket och efter det kan den nya förfallodagen antecknas för dina lån. Om lånet inte kan förnyas, meddelar vi dig om detta med sms eller per e-post.

Fjärrlånen kan förnyas även per e-post: kaukopalvelu@vaasa.fi

Regionlån

Du kan beställa material som regionlån från Fredrika-biblioteken:

Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Malax, Korshom, Närpes, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Vörå.

Avgiften för regionlån är 2 euro.

Fjärrlån till biblioteken

Vasa stadsbibliotek skickar fjärrlån avgiftsfritt till andra bibliotek.

En fjärrlånebeställning kan göras som en reservering i webbiblioteket eller per e-post: kaukopalvelu@vaasa.fi.