Sökning

Det tillgängliga biblioteket

Tillgängligheten på biblioteket

Vammaiskortti

Vasa stadsbibliotek år besöksmål för Funktionshinderkortet.

Alla bibliotek har obehindrat tillträde till biblioteket. Alla bibliotek har en handikapptoalett. Ledar- och hjälphundar är välkomna till alla bibliotek.

Mera detaljerad information om tillgängligheten hittar du under servicebeskrivningen på biblioteksenheternas egna sidor.Celia

Celiabibliotekets tjänster

Celias ljudböcker kan användas av alla som har problem med att läsa vanliga böcker på grund av t.ex. lässvårigheter, försvagad syn, muskelsjukdom eller annan liknande orsak. Enbart en svag kunskap i finska eller svenska ger inte en person rätt att använda Celias böcker.

Biblioteket erbjuder också en liten samling av Celias ljudböcker. För att lyssna på ljudböckerna behöver du en cd-spelare eller dator med MP3-stöd.

Biblioteket kan registrera dig i Celias nättjänst Celianet. Därefter kan du låna, reservera och lyssna på ljudböcker på nätet.

Anvisningar för olika typer av apparater finns på Celias webbsidor.


Boken kommer

Kotipalvelu

Bibliotekets Boken kommer -service är avsedd för de Vasabor, som inte själva kan ta sig till biblioteket eller bokbussen p.g.a. hög ålder, rörelsehinder eller sjukdom.

Boken kommer -service är kostnadsfri för kunden. Efter den första kontakten, intervjuas den blivande kunden och vi avgör om kunden har rättighet att bli Boken kommer-kund. Därefter görs ett Boken kommer -kontrakt och en kundprofil.

Ta kontakt: Biblioteksfunktionär Eija Aromaa, tfn 06-325 3543, eija.aromaa@vaasa.fi

Du kan också fylla i en ansökan för Boken kommer på Vasa stads webbsida.

Biblioteket för invandrare

Maahanmuuttajat

Alla är välkomna till biblioteket. Du kan tillbringa tid och träffa vänner på biblioteket. Du kan läsa och låna böcker. Du kan använda biblioteket gratis.

På biblioteket finns läro- och ordböcker som kan hjälpa dig att lära finska och svenska. Du hittar också barnböcker, skönlitteratur och faktaböcker på många olika språk.

Flerspråkiga biblioteket ger alla som bor i Finland möjlighet att läsa böcker på sitt eget språk. Bibliotekets samlingar finns på Helsingfors stadbibliotek, men man kan låna materialet också via det egna biblioteket.

Som bibliotekets kund har du tillgång till PressReader. Denna tidnings- och tidskriftstjänst erbjuder dig läsning från över 100 länder på många olika språk. Läs mera: E-resurser.

Welcome Office erbjuder service för alla invandrare. De ger information om det finländska samhället. De betjänar på finska, svenska och engelska. Servicen är gratis.

Guidning för grupper

Opastukset

Grupper kan boka tid för guidning i biblioteket. Under rundturen bekantar vi oss med bibliotekets utrymmen, samlingar och tjänster. Gruppbesöket kan antingen vara en allmän rundvandring eller så kan vi koncentrera oss på något specifikt ämne. Boka gruppbesöket i god tid, gärna två veckor på förhand.

Vuxengrupper: Informatiker Merja Kunnari, tfn 06-325 3554, merja.kunnari@vaasa.fi
Seniorgrupper: Bibliotekspedagog Heli Pohjanhovi, tfn 06-325 3531, heli.pohjanhovi@vaasa.fi
Invandrare: Informatiker Eeva Keski-Saari, tfn 06-325 3538, eeva.keski-saari@vaasa.fi

Pop up-biblioteket

Popup

Bibliotekets Pop up-verksamhet ger oss möjlighet att lämna biblioteken och röra oss på olika platser. Bibliotekscykeln Laina kan besöka t.ex. järnvägsstationen, torget, affärer eller olika publika evenemang. I Pop up-biblioteket är det möjligt att låna, förnya lån och få information om bibliotekets tjänster.

Du kan bjuda in Pop up-biblioteket till ditt evenemang. Vi deltar i mån av möjlighet och vi tar med oss biblioteksmaterial som passar till evenemangets tema. Kontakta oss senast en månad på förhand.

Kontaktuppgifter: kirjasto.popup@vaasa.fi