Sökning

E-resurser

ebibliotek


Via eBiblioteket hittar du lätt bibliotekens e-resurser, så som e-böcker, ljudböcker, musiktjänster och filmer. För att låna, reservera eller lyssna på musik behöver du ett bibliotekskort med tillhörande pinkod.

Direkta länkar för e-resurser:

Böcker och ljudböcker

Biblio


Tjänsten erbjuder e-böcker och ljudböcker på svenska, engelska och finska men den innehåller även titlar på bland annat arabiska, tyska, ryska.

Instruktioner för Biblio.

Ellibs

Via Ellibs kan du låna e-böcker och e-ljudböcker på finska, svenska och engelska.

Ellibs e-bibliotek har köpt webbspråkkurser producerade av Lingonet på engelska, svenska och tyska. Kursernas stödspråk är finska eller engelska. Studierna bygger på inlärning genom lyssning och kurserna innehåller också interaktiva uppgifter.

Instruktioner för Ellibs.

Celia

Celiabibliotekets e-ljudböcker är avsedda för dig som p.g.a. funktionsnedsättning, sjukdom eller därmed jämförbar orsak har svårt att läsa.

Instruktioner för Celia.

Tidningar

ePress

I ePress-tjänsten kan bibliotekets kunder läsa 220 inhemska tidningar. Av landskapets tidningar finner man bl.a. Vasabladet och Ilkka-Pohjalainen.

Du kan använda tjänsten på bibliotekets kunddatorer och din egen mobilutrustning i bibliotekets trådlösa nätverk. Begränsat antal samtidiga användare. Om du inte kan läsa den tidning du vill, vänta en stund och försök på nytt.

Instruktioner för ePress.


PressReader

Denna tidnings- och tidskriftstjänst erbjuder dig läsning från över 100 länder på många olika språk.

Denna tidnings- och tidskriftstjänsten kan du använda på bibliotekets kunddatorer, din egna mobilutrustning i bibliotekets trådlösa nätverk samt på distans utanför biblioteket. Begränsat antal samtidiga användare. Om du inte kan läsa den tidning du vill, vänta en stund och försök på nytt.

Om du använder tjänsten utanför biblioteket skall du logga in i webbiblioteket och klicka länken PressReader.

Instruktioner för PressReader.

eMagz Remote

Det finns 11 tidningar i eMagz, alla är på finska: Antiikki ja taide, Et-lehti, Demi, Ihana, Kamera-lehti, Kippari, Me Naiset, Suomen Kuvalehti, Tekniikan Maailma, Tuulilasi, Unelmien Talo & Koti.

Begränsat antal samtidiga användare. Om du inte kan läsa den tidning du vill, vänta en stund och försök på nytt.

Instruktioner för eMagz Remote.

Filmer och musik

Viddla

Du kan använda Viddla, strömningstjänsten för filmer, med bibliotekskortet och PIN-koden. Du kan låna högst tre filmer per månad i Viddla.

Instruktioner för Viddla.


Naxos Music Library

Utbudet består av klassisk musik samt folkmusik och äldre blues och jazz.

Instruktioner för Naxos Music Library.

Naxos Music Library Jazz

Tjänsten erbjuder dig tusentals skivor med jazz från olika tidsperioder.

Instruktioner för Naxos Music Jazz Library.

Ordböcker

RedFox-ordböcker

RedFox Innehåller över 40 språk och erbjuder dig även språkundervisning.

Instruktioner för RedFox.

Länkar till andra webbplatser


Vasaensis
E-biblioteket Vasaensis presenterar äldre litteratur och småtryck från Vasaregionen.

Project Gutenberg
Upphovsrättsfri, äldre litteratur i e-boksformat.

Projekt Lönnrot
Innehåller äldre finsk- och svenskspråkiga böcker i e-boksformat.

Klassikerbibliotek
En omfattande och källkritisk sammanställning av finsk- och svenskspråkig finländsk litteratur samt av forskningsdata som gäller denna litteratur.

Nationalbibliotekets digitala samlingar
Digitaliserade tidningar som utkommit i Finland 1771–1929.

Länken till världspoesi
En referensdatabas av översatt poesi som innehåller över 34 800 hänvisningar till världspoesin översatt på finska från antikens tider till modern tid. Databasen är producerad av Lahtis stadsbibliotek-landsskapsbiblioteket.

Elonet
I Elonet finns över 200 inhemska filmer som man kan se på via datorn eller mobila enheter.

Children's Library
Tjänsten har barnböcker från hela världen, på många olika språk och som kan läsas online.

Kaino
Finskspråkiga klassiker.

Boksampo
I Boksampo hittar du intressanta författare och böcker samt nya läsupplevelser.

Finlex
Offentlig och avgiftsfri internettjänst för rättsligt material i Finland.

Suomi.fi
Här hittar du information och tjänster för olika livssituationer och skeden i företagets livscykel.

Statistikcentralen
På webbplatsen hittar du mångsidiga statistiska uppgifter.

Vasa
Vasa stads webbsidor.

Instruktioner för e-resurser

Böcker och ljudböcker

Om du har bibliotekskort och en pin-kod till Vasa stadsbibliotek kan du använda våra två olika e-bok- och e-ljudboktjänster som heter Ellibs och Biblio. Båda erbjuder både skön- och facklitteratur.

Böckerna kan enkelt läsas och lyssnas direkt i din webbläsare och då behöver du inga skilda läsprogram eller användarkoder. Det enda som behövs är att du är ansluten till internet.

Du kan också ladda ner boken, och då behöver du dessutom ett Adobe ID-konto och ett lämpligt läsprogram.

Båda har också sin egen mobilapp. Du kan avgiftsfritt ladda ner de från App Store eller Google Play. Appar heter Ellibs och Biblio Library. När du öppnar Ellibs appen skall du välja Vasa och Fredrika som ditt bibliotek, skriv därefter in numret på ditt bibliotekskort och din PIN-kod.

Instruktioner för Biblio

Om du är loggat in i appen före 1.10.2020, måste du logga in igen för att låna e-böcker och e-ljudböcker. Tidigare var Vasa stadsbiblioteks och Fredrikabibliotekens konto i Biblio gemensamt. När du nu loggar ut och sedan loggar in igen, välj ”Vaasan kaupunginkirjasto – Vasa stadsbibliotek” på listan om du har Vasa stadsbiblioteks lånekort.

Du kan låna högst 8 e-böcker eller e-ljudböcker per månad.

Lånetiden är 28 dygn.

Flera användare kan läsa eller lyssna på e-böcker och e-ljudböcker samtidigt. En del av böckerna är tillgängliga bara till en läsare eller lyssnare, men då kan boken som är utlånad reserveras. Du kan hitta närmare låneinstruktioner om hur låna e-böcker och e-ljudböcker i Biblio.

Användarguide för Biblio App

Instruktioner för Ellibs

Du kan välja själv om lånetiden skall vara 7 eller 28 dagar, men om du vill kan du returnera ditt lån redan innan lånetiden går ut.

En e-bok kan lånas av endast en låntagare åt gången, utlånade böcker kan reserveras avgiftsfritt. Du får meddelande då boken blir tillgänglig. Du kan ha högst 5 stycken lån och 7 reservationer samtidigt.

Språkkurserna i Ellibs fungerar på datorer och surfplattor. Du hittar språkkurserna genom att öppna rullgardinsmenyn i sökrutan och välja Online resources. Du kan välja själv om lånetiden skall vara 7 eller 28 dagar. För varje kurs har inköpts en licens för samtidigt bruk. Om kursen inte genast finns att få kan du reservera den.

På Ellibs sida finns mera information om hur tjänsten fungerar.

Videoguide för Ellibs

Instruktioner för Celia

Celiabibliotekets e-ljudböcker är avsedda för personer som p.g.a. funktionsnedsättning, sjukdom eller därmed jämförbar orsak har svårt att läsa eller inte alls kan läsa tryckta böcker. Enbart svaga kunskaper i svenska eller finska berättigar inte till användning av Celias böcker.

I biblioteket kan du få användarkoder till webbtjänsten Celianet. I webbtjänsten kan du låna, reservera och lyssna på e-ljudböcker.

I biblioteket finns också ett litet urval av Celias ljudböcker. Man kan lyssna på ljudböckerna i cd-spelare med mp3-funktion eller på dator.

På Celias sida finns mera information om hur tjänsten fungerar.

Tidningar

Biblioteket kan erbjuda två e-tidskriftstjänster, ePress och PressReader. Antalet samtida användare är begränsat.

Instruktioner för ePress

Du kan använda tjänsten på bibliotekets kunddatorer och din egen mobilutrustning i bibliotekets trådlösa nätverk.

Instruktioner för PressReader

Denna tidnings- och tidskriftstjänsten kan du använda på bibliotekets kunddatorer, din egna mobilutrustning i bibliotekets trådlösa nätverk samt på distans utanför biblioteket.

Om du använder tjänsten utanför biblioteket skall du logga in i webbiblioteket och klicka länken PressReader.

Instruktioner för eMagz Remote

Du kan låna tidskrifter genom att mata in numret på ditt bibliotekskort och din PIN-kod.

Du kan bläddra i utbudet på tjänstens startsida, där du också har tillgång till ett två års långt tidskriftsarkiv.

Klicka på tidskriftens pärmbild så öppnas det ett uppslag i taget. Texten kan förstoras genom att klicka på sidan eller zooma ut med två fingrar.

För att du ska kunna använda tjänsten krävs att du är uppkopplad till internet under hela den tid du läser. Lässessionen avbryts automatiskt antingen 15 minuter efter senaste sidbyte eller efter en timme. E-tidskrifter kan inte reserveras och det blir inga förseningsutgifter.

Då du är färdig med läsandet gå tillbaka till tjänstens startsida med piltangenten.

Du kan logga ut ur tjänsten genom att klicka på länken Vasa stadsbibliotek uppe på sidans högra kant.

Filmer och musik

Instruktioner för Viddla

I biblioteket är Viddla, strömningstjänsten för filmer i bruk. I Viddla finns över 350 filmer från klassiker till nyheter och från dokument till barnfilmer. Utbudet, som hela tiden ökar, har skräddarsytts för biblioteksanvändning. Användarnas ålder kontrolleras i samband med utlåningen direkt i bibliotekssystemet.

Filmerna lånas med bibliotekskortets nummer och PIN-kod.

Du kan låna högst tre filmer per månad.

Du kan bläddra i utbudet på tjänstens förstasida eller flytta dig till sidan Filmer, där det är möjligt att avgränsa materialet.

Klicka på filmens namn eller pärmbild så får du fram uppgifter om verket.

Du kan låna filmen genom att välja knappen ”Se filmen”.

Välj efter detta Vaasan kirjasto i rullgardinsmenyn, mata in numret på ditt bibliotekskort och din PIN-kod på de ställen som är reserverade för dem. Tryck på knappen ”Se filmen”.

Lånetiden för filmen är 48 h. Under den tiden kan du fritt spola filmen fram och tillbaka och se den hur många gånger du vill. Du kan också hålla paus eller byta apparat medan du ser på filmen.

För att du ska kunna använda tjänsten krävs att du har tillgång till internet under hela den tid du ser på filmen.

Filmen returneras automatiskt när lånetiden gått ut.

Viddla är avsedd för personligt bruk. Viddlas filmer kan inte visas i t.ex. filmklubbar.

Viddla strömningstjänsten för filmer kan användas endast i Finland. Viddla stöder PC, Mac OSX-apparater samt Android-apparater från och med version 6.0. Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Chrome för tjänsten, även om tjänsten också stöder andra webbläsare. Chromecast stöds med webbläsaren Chrome på alla plattformar, däremot stöds Smart-TV inte.

På Viddlas sidor hittar du svar på de vanligaste frågorna rörande användning av tjänsten. Om du har problem med att använda Viddla, bekanta dig först med handledningen på sidan.

Instruktioner för Naxos Music Library och Jazz Library

Antalet samtida användare för Music Library är 5 och Jazz Library 2. Om maxantalet samtida användare är fullt, kan du inte logga in för tillfället.

Skriv in bibliotekskortets nummer i fältet utan mellanslag och klicka på knappen login. Följ tjänstens egna engelskspråkiga direktiv.

Kom ihåg att logga ut då du lyssnat färdigt, på detta sätt kan nästa person logga in till tjänsten.

Ordböcker

Instruktioner för RedFox

Denna ordbok kan du använda på bibliotekets kunddatorer, din egna mobilutrustning i bibliotekets trådlösa nätverk samt på distans utanför biblioteket.