Sökning

Kund på biblioteket

Välkommen till biblioteket! Biblioteket är öppet för alla. Här kan du låna, studera, använda datorer och delta i olika evenemang – eller bara spendera tiden och njuta av en lässtund. Biblioteket erbjuder dig en mångsidig samling, tillgång till datorer och lokaler samt en kunnig personal, som är beredd att hjälpa till.

Bibliotekskortet

Bibliotekskortet är nyckeln till alla bibliotekets tjänster. Då du har vårt bibliotekskort får du låna böcker, filmer, cd-skivor och annat material från alla bibliotek som hör till Vasa stadsbibliotek. Du kan också låna e-böcker och läsa elektroniska tidskrifter. Bibliotekskortet är personligt.

Den som har ett bibliotekskort kan också låna med körkortet eller ett annat officiellt identitetsbevis (t.ex. FPA-kort, pass). Det går också att registrera ett parallellkort till sitt bibliotekskort (t.ex. något annat biblioteks lånekort).

Om du inte har ett bibliotekskort kan du anhålla om att få ett från något av våra bibliotek, du behöver bara visa upp ett giltigt identitetsbevis försett med foto, ditt pass, körkort eller något annat officiellt identitetskort.

Det första kortet är gratis. Om kortet försvinner eller går sönder och du vill ha ett nytt kort uppbärs avgift enligt bibliotekets prislista.

Bibliotekskort ges också till inrättningar (t.ex. daghem), sammanslutningar eller företag. Då krävs ett skriftligt samtycke av en ansvarig person eller garant.

Vårdnadshavaren ansöker om bibliotekskort för barn under 15 år. Vårdnadshavaren bör vara den person som är juridiskt ansvarig för barnet.

Om du tappar ditt bibliotekskort skall du genast meddela det till biblioteket: tfn 06-325 3533 eller kirjasto.info@vaasa.fi. Om bibliotekskortet försvinner är du ansvarig för det material som lånas med kortet tills dess att du meddelat biblioteket.

Att låna

Alla bibliotek har låneautomater. Personalen visar gärna hur de används. För att du ska kunna använda låneautomaten behöver du ditt bibliotekskort och en PIN-kod.

Du kan också låna vid Infodisken i huvudbibliotekets första våning och vid kundbetjäningsdiskarna i filialbiblioteken. Du kan låna med ditt bibliotekskort, körkort, identitetsbevis försett med foto eller med ett annat biblioteks lånekort.

Lånen bör förnyas eller återlämnas senast på förfallodagen. För lån som är försenade uppbärs förseningsavgift.

Då du lånar material får du ett lånekvitto, på vilket förfallodagen syns. Förfallodagen kan även kontrolleras i samband med biblioteksbesök, per telefon 06-325 3533 eller i webbiblioteket genom att logga in, klicka på ditt namn i övre högra hörnet och välj. Lånetiden upphör på förfallodagen då biblioteken stänger.

Bibliotekets lånetider:

 • 28 dagar: Böcker, ljudböcker, CD-Rom skivor och kursböcker
 • 14 dagar: Snabblån, tidskrifter, CD-skivor, DVD-skivor, VHS-videon, Konsolspel, gymnastikredskap, brädspel
 • 1 vecka: Säsongskort

Bokbussens lånetider:

 • 28 dagar: Tidskrifter, CD-skivor och konsolspel
 • 14 dagar: DVD-skivor och videon

Hankens lånetider:

 • 14 dagar: Kursböcker
 • 1 dag: Kortlån
 • 28 dagar: Övriga böcker

Pin-kod

PIN-koden är ett fyrsiffrigt lösenord som kopplas till ditt bibliotekskort. PIN-koden behövs då du lånar med låneautomaterna samt loggar in i webbiblioteket för att förnya dina lån eller reservera material. PIN-koden behövs också för att använda våra övriga nättjänster.

Du får en PIN-kod av personalen genom att personligen besöka något av våra bibliotek eller bokbussen. Du kan själv byta PIN-kod i webbiblioteket. Om du beställer en ny PIN-kod, skickar systemet en ny kod till dig inom 5 minuter. Systemet skickar inte meddelanden på natten, meddelandet med din nya kod sänds i det fallet ut på morgonen. Kom ihåg att hålla dina kontaktuppgifter, såsom e-post, uppdaterade.

Inaktiva låntagare

I januari varje år avlägsnar biblioteket ur bibliotekssystemet de låntagare, som inte lånat med sitt bibliotekskort de senaste fem åren. Att låna enbart e-material räcker inte som aktivitet, utan man måste låna fysiskt biblioteksmaterial.

EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, som trädde i kraft 25.5 2018 föranledde denna hantering av inaktiva låntagare.

Om du vill bli kund i biblioteket igen, är det bara att besöka närmaste bibliotek, som aktiverar ditt kort igen.

Förnya lån

Du kan förnya dina lån fem gånger om de inte är reserverade:

 • här i webbiblioteket, Logga in och klicka på ditt namn i övre högra hörnet, välj Lån.
 • per telefon 06-325 3533 eller
 • i samband med ett biblioteksbesök

Snabblån kan inte förnyas.

Lån kan inte förnyas om du har förseningsavgifter på 10 euro eller mera.

Det går inte att förnya lån i webbiblioteket om du har fått en förseningspåminnelse. Kontakta biblioteket på tfn 06-325 3533 för att undvika att förseningsavgiften stiger ytterligare.

Reservera material

Du kan reservera biblioteksmaterial som är utlånat eller tillgängligt i hyllan. Snabblån kan inte reserveras. Reservationer är avgiftsfria.

Om du inte hämtar eller annullerar din reservation före sista hämtdagen, debiteras en avgift i enlighet med bibliotekets prislista. Avgiften gäller inte barn- och ungdomsmaterial.

Du kan annullera reservationer i vårt webbibliotek genom att logga in, klicka på ditt namn i övre högra hörnet och välj Reservationer, per telefon 06-325 3533 eller genom att besöka biblioteket. Reservationer kan inte annulleras om meddelandet om att reservationen kan hämtas redan har skickats ut.

Ankomstmeddelande

Du kan välja på vilket sätt biblioteket meddelar dig om att det material du har reserverat kan avhämtas. Be att bibliotekspersonalen kontrollerar och ändrar inställningarna om du vill byta meddelandesätt. Meddelandet kan sändas antingen som e-post, textmeddelande eller brev. Var uppmärksam på att ett ankomstmeddelande kan innehålla uppgifter om flera reservationer som kan avhämtas!

Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter (e-post och mobiltelefon) genom att logga in, klicka på ditt namn i övre högra hörnet och välj Min Profil. Bibliotekspersonalen kan också uppdatera dina uppgifter i samband med ett biblioteksbesök. Visa då upp ditt bibliotekskort för personalen

Återlämning

Lånat material kan återlämnas till alla Vasa stadsbiblioteks enheter. I huvudbiblioteket återlämnas lånen via återlämningsautomaten på första våningen.

Alla bibliotek har en återlämningslucka där du kan lämna materialet då biblioteket är stängt. Lån som du lämnar i återlämningsluckan behandlas följande öppethållningsdag.

För material som återlämnas eller förnyas efter förfallodagen uppbärs en förseningsavgift i enlighet med bibliotekets prislista. Dessutom uppbärs avgift för eventuell förseningspåminnelse eller indrivningsåtgärder.

En förseningsavgift uppbärs även i de fall där förnyandet av lånen inte har lyckats i webbiblioteket på grund av driftsavbrott eller någon annan teknisk störning.

Förseningsavgifterna sparas automatiskt på låntagarens konto. De kan betalas i samband med återlämningen eller vid en annan tidpunkt under det år då avgiften uppkommit. På obetald avgift löper ingen ränta. För barn- och ungdomsmaterial uppbärs ingen förseningsavgift.

Meddelande om att förfallodagen närmar sig

E-postmeddelandet med påminnelsen om att förfallodagen närmar sig är en tilläggstjänst som biblioteket erbjuder sina kunder. Du kan ta i bruk tjänsten vid bibliotekets kundtjänst. Meddelandet om att förfallodagen närmar sig sänds enbart som e-post. Kontrollera därför att biblioteket har din rätta e-postadress.

Fastän tjänsten är aktiverad kvarstår ändå kundens ansvar att följa med förfallodagarna för sina lån. Förfallodagen kan kontrolleras på lånekvittot, i webbiblioteket eller genom att ringa till biblioteket.

En del e-postprogram kan styra de meddelanden som sänds från biblioteket (t.ex. meddelandet om att förfallodagen närmar sig) direkt till skräppostmappen. Om detta händer skall du ändra inställningarna för skräppostfiltret i ditt e-postprogram. Genom att ändra inställningarna kan du säkerställa att bibliotekets meddelanden inte automatiskt styrs till skräppostmappen.

Förseningspåminnelse

För material som inte återlämnats skickas en förseningspåminnelse åt låntagaren 10 dagar efter förfallodagen. Om materialet är reserverat skickas förseningspåminnelsen genast efter förfallodagen. Påminnelsen sänds som e-post, textmeddelande eller brev i enlighet med låntagarens val. 42 dagar efter förfallodagen skickas en räkning per post till låntagaren om materialet fortfarande inte återlämnats.

Kontrollera bibliotekets försenings- och påminnelseavgifter här.

Låneförbud

Då den totala summan för förseningsavgifter och andra avgifter är 10 euro, försätts man i låneförbud. Om man har låneförbud kan man inte förnya sina lån eller reservera material. Det går inte att logga in i webbiblioteket om man har låneförbud.

Gränsen för låneförbud kan uppnås medan man förnyar sina lån, vilket innebär att resten av lånen inte kan förnyas och sessionen avslutas. I dessa fall måste låntagaren komma till biblioteket och betala sina förseningsavgifter för att lånerätten skall återfås.

Meröppna bibliotek

Ett bibliotek, som är utrustat med teknik som möjliggör att du helt självständigt kan använda det, kallas ett meröppet bibliotek. Ett meröppet bibliotek kan därmed utnyttjas utöver de normala öppettiderna.

Under den utökade öppettiden finns ingen personal på plats utan lokalen övervakas med tekniska hjälpmedel, bl.a. kameror. I de meröppna biblioteken kan du låna, återlämna, använda datorer, läsa tidningar eller arbeta och ha möten. I biblioteken finns trådlösa nätverk. Du hittar information om vilka tider biblioteken är bemannade och när det är självbetjäning på respektive biblioteks sidor.

I Vasa är biblioteken i Sundom och Lillkyro meröppna bibliotek. Under den utökade öppettiden öppnar du dörren med bibliotekskortet och din PIN-kod. För att barn under 15 år skall kunna använda de meröppna biblioteken krävs vårdnadshavarens tillstånd.

Bibliotekets användningsregler

Då du ansöker om ett bibliotekskort eller om du samtycker till att fungera som ansvarig person förbinder du dig att följa bibliotekets regler och eventuella ändringar i dem. Användningsreglerna finns här:

 1. Användningsregler

Boken kommer

Bibliotekets Boken kommer -service är avsedd för de Vasabor, som inte själva kan ta sig till biblioteket eller bokbussen p.g.a. hög ålder, rörelsehinder eller sjukdom. Till kundens förfogande står hela Vasa stadsbiblioteks samlingar. Bibliotekets Boken kommer -service är kostnadsfri för kunden.

Boken kommer –kunden får det önskade biblioteksmaterialet till sitt hem på onsdagar en gång per månad förutom i juli månad.

Efter den första kontakten intervjuas den blivande kunden och vi avgör om kunden har rättighet att bli Boken kommer-kund. Därefter görs ett Boken kommer -kontrakt och en kundprofil.

Tag kontakt! Ansvarig biblioteksfunktionär Eija Aromaa, tfn 040-5653544 eller 06-325 3543, eija.aromaa@vaasa.fi.