Sökning

Tillgänglighetsutlåtande av Vasa Stadsbibliotek

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://vaasankirjasto.finna.fi och har upprättats / uppdaterats 08.06.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: Låg kontrast mellan text och bakgrund

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Låg kontrast mellan text och bakgrund, texten kan vara svår att uppfatta beroende på omständigheterna.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.1 Användning av färger
 • Möjlig att uppfatta: Videoinspelningar saknar textning

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Videomaterial producerat före år 2020 saknar textning och textbeskrivningar. Nyare inspelningar är i huvudsak textade.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.2.2 Textbeskrivningar (förinspelade)
 • Hanterbar: Bristfällig fokusering

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Vid navigering med tangentbord kan fokuseringen vara ställvis bristfällig.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.7 Synligt fokus

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

Ge oss feedback med hjälp av bibliotekets responsformulär. Kom ihåg att välja "Webbtillgänglighet" i fältet ämne.

Per e-post

kirjasto.finna@vaasa.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000